HANDLEDARKURS/INTRODUKTIONSUTBILDNING

Introduktionsutbildning för övningskörning med personbil

Ni som ska övningsköra privat för personbil och lätt lastbil (behörighet B) behöver gå en introduktionsutbildning innan ni kan börja övningsköra. Även den som ska vara handledare behöver gå en introduktionsutbildning (ibland kallad handledarutbildning) innan ni kan ansöka om att få vara handledare.

Det är samma introduktionsutbildning för den som ska vara handledare och för eleven, men de behöver inte gå vid samma tillfälle. Det räcker att handledaren har gått utbildningen en gång, även om hen ska ha flera elever. Genomgången introduktionsutbildningen registreras hos Transportstyrelsen och gäller i fem år från den dag utbildningen genomfördes, både för handledaren och för eleven.

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen.
Den elev som övningskör måste ha en giltig introduktionsutbildning under hela den tid som övningskörningen pågår.

Kom ihåg att man också måste ansöka om handledarskap efter utbildningen.

Vad innehåller utbildningen?

Introduktionsutbildningen innehåller information om:

 • körkortsutbildningens mål och innehåll
 • de regler som gäller för övningskörning
 • hur man planerar och strukturerar övningskörningen
 • trafiksäkerhet och miljö.

Utbildningstillfället är minst tre timmar exkl. raster. Då får man bland annat lära sig vad handledaren har för ansvar vid övningskörningen samt vilka kriterier som gäller vid körkortsprov (kunskapsprov och körprov).

När behöver man inte gå en introduktionsutbildning?

Handledaren och eleven behöver bara gå en introduktionsutbildning för att få övningsköra för personbil och lätt lastbil (B-behörighet). Om övningskörningen gäller för något annat fordon, till exempel motorcykel eller lastbil, behöver ni inte gå en sådan utbildning. Detsamma gäller om man vill bli handledare vid privat övningskörning för utökad B-behörighet (B96) och eleven redan har B-körkort.

RISKUTBILDNING


Riskutbildning del 1 (Riskettan)

Riskettan (riskutbildning del 1) är en teoretisk kurs som handlar om alkohol, droger, trötthet och övriga riskfyllda beteenden. Kursen är minst tre timmar exkl. raster. Den kan bokas när som helst i utbildningen men det är rekommenderat att du gör den tidigt i din utbildning. Du kan boka tid för Riskettan med din trafiklärare eller via trafikskolans hemsida.

För att bli godkänd i kursen krävs att du:

 • Är närvarande hela tiden
 • Deltar i diskussioner och övningar
 • Återger och redogör för en del fakta

Syfte: Utbildningen syftar till att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, narkotika och trötthet samt andra faktorer kan påverka körförmågan. Eleven ska även få kunskap och insikt om vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur det kan undvikas.

Mål: Eleven ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd av alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.

Kom ihåg! Ta med dig giltig legitimation till riskutbildningen.


Riskutbildning del 2 (Halkkörning)

Mila Trafikskola har valt att använda Hässlö halkbana för att utbilda sina elever i riskutbildning del 2.

Halkbanan är del 2 i den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort (del 1 är riskettan) Syftet med utbildningen är att du ska lära dig att hantera riskfyllda situationer, främst manövrering på halt underlag. Utbildningen tar 3-4 timmar att genomföra. När är det dags för halkbana och vilka är kraven?

Riskutbildningen bör genomföras när du kan hantera bilen väl - i princip så väl att du är redo för uppkörning. Trafikskolan bokar en halkbanetid åt dig när din trafiklärare gjort bedömningen att du är redo.

Bokar du halkbanan privat får du vara beredd att göra någon form av manövreringstest innan du släpps in på övningsområdet. Riskutbildningen har inga konkreta krav för godkännande, utan är du bara med och följer instruktionerna ska du bli godkänd. Ett av Transportstyrelsens mål med halkbanekörningen är faktiskt att du ska misslyckas med momenten några gånger för att du ska få känna på konsekvenserna av att överskatta sin prestationsförmåga. En genomförd riskutbildning är giltig i 5 år, vilket innebär att du har lång tid på dig att klara teoriprovet och uppkörningen.

TEORIUTBILDNING

Våra teorilektioner hålls på torsdagar kl. 17:00-18.00. Ni behöver inte gå på teorilektionerna i nummerordning utan ni kan planera in lektionerna så att det passar er. Observera att den lärarledda teoriutbildningen har anmälningsplikt, vid ett fåtal anmälningar (minst 6 anmälningar) så ställs teoriutbildningen in.

 1. Introduktion + Hur går körkortsutbildningen till
 2. Fordon, Trafiksäkerhet och Miljö
 3. Köregenskaper, Trafikregler
 4. Trafikregler olika miljöer, Planera och samverka med andra trafikanter
 5. Risker i trafiken, Trafikolyckor orsaker och åtgärder
 6. Längre resa, planera på bästa möjliga sätt.

Teoriböcker
Teoriböcker i elektronisk form (e-böcker). Teoripaketet innehåller Trafikens grunder, Köra bil samt vägmärkesförteckning och vägmärkstest.

Övningsprov
Ett krav inför teoriprovet är att våra övningsprov ska vara genomförda och godkända. Tillgång till övningsproven ges via Trafikskola Online. När du loggat in så har du tillgång till Körkortsteori med studiefrågor, Övningsköra med detaljerade instruktioner för att öva på praktiskt i bilen samt Teoriprov där du kan testa dina kunskaper. Teoriproven består av avstämningstester, körkortstester, vägmärkestest, repetitionstester och sluttester. Sluttesterna består av 65 frågor som skall besvaras på 50 minuter. Frågorna är utvalda ifrån en stor frågebank, om du svarar fel på frågan så får du efter det att ditt prov rättats förklaringar och vägledning med hänvisning till den elektroniska teoriboken.

Du har möjlighet att göra teoriproven hur många gånger du vill. Även efter att ni är godkända kan ni repetera proven.